โครงการ Cielo Condominium อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา เจ้าของโครงการ บริษัท ฟ้าใส ดิเวลลอปเม้น จำกัด
โครงการ พิพิธภัณฑ์ รัตนโกสินทร์ ณ สนามบินสุโขทัย อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย เจ้าของโครงการ บริษัท การบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โครงการ The Willow Townhome รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เจ้าของโครงการ บริษัท ดีซี แอสเสท จำกัด
โครงการ คลังสินค้า (Cargo) และอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ (L7) ณ สนามบินสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎ์ธานี เจ้าของโครงการ บริษัท การบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โครงการ Zcape X2 Condominium อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เจ้าของโครงการ บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จำกัด

 

บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับ
สูงและมีความ
เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งบริษัท
ขึ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่พร้อมทั้งระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ตาม
มาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น ให้อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด
และภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

 

บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
ที่ตั้ง       

อาคารเล้าเป้งง้วน 1 (ชั้น 17 B2) ซ.เฉยพ่วง 1

แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 02-618-8588
แฟ็กซ์ 02-618-5889